Lloguer per email

comercial@costarent.es

Lloguer per telèfon

    902 106 035 | 937 622 863

Atenció al públic

Dill - Div 09:00h - 13:00h - 15:00h - 18:00h
Dis- 08:00h - 13:00h

La seguretat i la higiene dels lavabos portàtils de lloguer

lavabos portàtils de lloguer
21 febr.

La seguretat i la higiene dels lavabos portàtils de lloguer

Segur que més d’una vegada n’has vist algun. Aquests lavabos de lloguer portàtils disposen de totes les garanties sanitàries i de seguretat per als seus usuaris.

En el nostre país existeixen infinitat d’obres i en totes elles o en la seva gran majoria hi podem trobar lavabos portàtils. Molts d’ells son de lloguer i disposen de característiques molt concretes. Al igual com en qualsevol oficina o industria disposen de lavabos, en el cas de l’obra, també els tenen, l’únic que tenen la peculiaritat que son lavabos de lloguer portàtils.

A Polytoi, estem especialitzats en oferir el servei de lloguer de lavabos portàtils. Disposem de diferents serveis com lloguer de lavabos químics, lavabos portàtils bàsics, lavabos adaptats, entre d’altres. Principalment per a l’obra, els nostres clients demanen el lloguer del lavabo portàtil bàsic ja que els hi garanteix les seves necessitats-

La normativa de seguretat 

Segons el conveni general del sector de la construcció està establert que cal que hi hagi una dutxa i un lavabo per a cada deu treballadors o fracció que desenvolupin diferents activitats a la vegada en una mateixa obra. De totes maneres cal dir que en aquelles obres amb una temporalitat curta es poden buscar altres solucions alternatives que permetin dur a terme la higiene del treballador.

Tanmateix, els treballadors cal que disposin dels lavabos portàtils el més a prop possible del seu lloc de treballa.

Tal i com marca el conveni col·lectiu del sector de la construcció s’indica que per norma general que hi hagi un lavabo portàtil o fixe per a cada vint i cin (25) homes. En cas de les dones un per cada quinze (15) dones.

 La higiene en el lloc de treball d’una obra

Tal i com queda reflectit en el document de seguretat i salut en el lloc de treball de la Generalitat de Catalunya. La higiene en el lloc de treball a l’obra té la mateixa importància com en qualsevol altre sector. Per aquest motiu, els lavabos portàtils de lloguer de Polytoi garanteixen la seguretat i son respectuosos amb el mediambient. 

logo-footer

Costa Rent creada el 2006, amb la intenció de donar resposta a les necessitats del mercat en solucions sanitàries i lloguer de maquinària. Al 2014 s’han emprès profunds canvis en la nostra empresa, creant un nou nom comercial POLYTOI, per donar servei exclusivament al sanitari portàtil

CONTACTA AMB NOSALTRES

EMPRESA DEL GRUP

COSTA-RENT